State | ZZDP Architecten

Architecten-ondernemers, zo typeren we ZZDP Architecten. Joris Deur, sinds 2002 directeur van het bureau, is er trots op: het bepaalt het karakter van zijn bureau. Adam Smit, die zich in 2004 bij hem voegde en intussen tot de directie is toegetreden, denkt er net zo over. Wat de twee bewindvoerders verbindt, is de waardering voor wat ze aanduiden met de Angelsaksische term corporate. De essentie daarvan is samen te vatten als de professionaliteit van het ontwerpen voor ontwikkelaars en ondernemingen. Binnen dit domein heersen de regels, zeden en gewoonten van de vrije markt. Bouwen voor de markt veronderstelt specifieke kennis en vaardigheden. Een ervan is het vermogen zich in te leven in de wereld van ontwikkelaars, grondexploitanten, financiers en marktverkenners en bedenkers van nieuwe, commercieel veelbelovende concepten.

 

ZZDP heeft zich in de loop van het bestaan van het bureau ook zelf de rol van ondernemer eigen gemaakt. Hoewel het niet als ontwikkelaar optreedt, overstijgt de rol van Deur en Smit die van leverancier van ontwerpen in het laatste bedrijf van een proces dat dan al lange tijd heeft geduurd. Ze komen liever al eerder in beeld en spelen dan een actieve en sturende rol, die uiteindelijk uitmondt in ontwerpen voor gebouwen. Speelt in de publieke sector de ambitie een rol om gemeenschappelijke waarden, vaak in recente beleidsvoornemens verankerd, in stadsuitbreidingen en reconstructieprojecten tot uitdrukking te brengen, in de private sector telt vooral het rendement.

 

Wat ook telt is de bijdrage aan de tevredenheid van de gebruikers, het verwachte effect op hun woongenot en, wellicht nog belangrijker, het imago van een gebruiker dat in het gebouw woont.